Administratief beheer

Het VvE beheer en het bijbehorende gebouwbeheer kost vaak veel tijd.
Er zijn veel zaken die regelmatig moeten worden uitgevoerd en waar soms ook specifieke kennis voor nodig is.
Veel VvE’s kiezen er voor om zich te laten bijstaan door een professionele beheerder.
2serveU is zo’n professionele beheerder, die het bestuur kan ontzorgen bij deze dagelijkse taken.

Het voeren van een solide administratie is de basis voor het goed functioneren van een VvE.

Administratief beheer houdt o.a. in:

• Het opzetten van de ledenadministratie

• Mutaties verwerken bij eigenaarsoverdrachten

• Communicatie met de eigenaren:

• Versturen notulen van vergaderingen

• Correspondentie met eigenaren en derden namens de VvE

• Welkomstbrief versturen naar nieuwe eigenaren