Financieel beheer

De financiën op orde hebben is één van de belangrijkste zaken voor een VvE.  Er moet geld worden gereserveerd voor toekomstig onderhoud en de rekeningen moeten betaald kunnen worden. Het is dus van belang dat alle eigenaren op tijd hun bijdrage betalen.

Financieel beheer houdt o.a. in:

• Incasseren van de VvE bijdrage bij de eigenaren

• Betalen van de facturen

• Opstellen van de begroting

• Berekenen bijdrage per appartementsrecht

• Opstellen van de jaarrekening

• Achterstallige bijdrage innen

• Afrekening stookkosten opstellen bij collectief gebruik