vragen over

Financieel beheer

De maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de begroting van de VvE. Deze begroting bevat de te verwachten kosten die de VvE in een jaar gaat maken, bijvoorbeeld kosten voor verzekering, schoonmaak, lift en reservering voor groot onderhoud

2serveU maakt aan de hand van o.a. de meest recente jaarcijfers, het Meerjaren Onderhoudsplan en de lopende contracten een begroting. In deze begroting vindt u de totaal bedragen terug, maar ook wat het voor de eigenaren per appartementsrecht betekent. De begroting wordt na  vaststelling door de algemene ledenvergadering gepubliceerd op de online omgeving van de VvE.

 

De VvE kan 2serveU machtigen om betalingen namens de VvE te doen, of 2serveU zet de betalingen online klaar voor de penningmeester die ze vervolgens middels een code goedkeurt voor betaling. Voor de spaarrekening ( reserve ) is het belangrijk dat er tekenbevoegden worden aangewezen in de algemene ledenvergadering. De tekenbevoegden zijn over het algemeen 2 leden van het bestuur en 2 leden van de vergadering. 2serveU is niet tekeningsbevoegd voor de VvE spaarrekening

Bij de aangifte inkomstenbelasting moet u in Box 3 opgave doen van uw bezittingen. Daaronder vallen onder meer aandelen, spaartegoeden, maar ook uw aandeel in het reservefonds van de VvE. 2serveU stuurt u een opgave van dit bedrag aan het begin van het jaar.

Ja, de appartementseigenaren besluiten met een meerderheid van stemmen in de vergadering van eigenaars, de hoogte van de te betalen bijdrage. U dient zich te houden aan dit afgesproken bedrag. Indien u verzuimt te betalen is de VvE gerechtigd deze kosten bij u te incasseren.

Ja, als de VvE bij de bank een incassocontract heeft afgesloten is dit mogelijk. U kunt hiervoor een machtigingsformulier aanvragen bij 2serveU. Zodra de machtiging ingevuld en ondertekent terug is ontvangen zal de VvE bijdrage de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening worden geschreven. Denk er wel aan om een eventuele periodieke overboeking, die u heeft opgegeven bij de bank, stop te zetten.

Als u een automatische incasso heeft afgegeven aan de VvE, hoeft u niets te doen. Het nieuwe juiste bedrag wordt geïncasseerd. Heeft u geen automatische incasso, dan moet het bedrag zelf via uw bank aanpassen.